Ефективно управление на профили в социалните мрежи

Facebook е най-популярната платформа в света на социалните мрежи с над 1 млрд. потребители, от които повече от 2 млн. българи. Много компании и световни марки виждат възможностите, предоставени от социалните мрежи и ги използват за увеличаване на своите почитатели, повишаване на информираността за марката (т. нар. brand awareness), генериране на интерес към продуктите, ръст на продажбите и най-вече създаване на динамична общност от потребители.

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ предоставят постоянно разрастващи се маркетинг възможности, които ще са в помощ на Вашия бизнес и ще подпомоганат развитието му.